aktiveunge

Kære AktiveUnge.dks sponsor og støtter.

 
Rundt om et bord i hjertet af Aarhus i 2013, mødtes en gruppe ildsjæle med en fælles vision. Dette skulle blive starten på AktiveUnge.dk.AktiveUnge.dk var bygget på visionen om at gøre en forskel for børn og unge med kedsomhed og ensomhed. En forskel som kunne række længere end til bare et øjeblik med en enkelt aktivitet. Visionen var at støtte den enkeltes udvikling fra passivitet til et aktivt individ, der tager del i samfundet, idet indsatsen skulle flytte noget mentalt hos den enkelte og dermed bidrage til hele vejen op til voksenlivet for ensomme og inaktive børn og unge. Mennesker som måske står udenfor fællesskabet – uden for foreningslivet i dag, men som med hjælp og inddragelse kunne udvikle sig og tage ansvar for vores samfund. Det var visionen. 

Visionen byggede på at aktivere de unge gennem sporten og her var basketball, der med sit “street-image” appellerer til mange unge, et godt udgangspunkt – og hvor også elitesportsudøvere kunne tjene som inspiration og mentorer.

Igennem de sidste tre år har AktiveUnge.dk lavet aktiviteter for mere en 10.000 børn og unge på skoler, i SFO ordninger, boligforeninger og i byrummet. AktiveUnge.dk har fra starten været løftet af private midler, der hjalp til at starte projektet op. Derudover har en gruppe fra erhvervslivet i Aarhus igennem årene støttet AktiveUnge.dk med netværk og midler og arbejdskraft, ligesom Aarhus Kommune også har støttet AktiveUnge.dk.

Imidlertid er en række bærende kræfter faldet fra, og efter en længere tids forsøg fra holdet bag AktiveUnge.dk på finde midler, metode og driftsledelse til at kunne fortsætte med aktiviteter og arrangementer for børn og unge, må bestyrelsen desværre melde at AktivUnge.dklukker. 

Der skal lyde en stor tak til alle der har været en del af og støttet op omkring projektet og har været med til at gøre det muligt for AktiveUnge.dk at arbejde for en smuk vision for børn og unge de sidste tre år. Jeres støtte har været uundværlig og til stor gavn for projektet. Uden Jeres støtte og et hjælpsomt erhvervsliv ville AktiveUnge.dk ikke have haft mulighed for at nå ud til så mange børn og unge igennem de sidste år – en indsats, som er meget rost fra både politisk, socialt og ikke mindst fra skolernes side. 

Bestyrelsen beklager det nødvendige valg og takker for den støtte, som AktiveUnge.dk har modtaget. 

  • Om Aktiveunge

    AktiveUnge gør unge aktive. Med tiden bliver de nemlig til aktive borgere, der kan være med til at gøre en forskel for lokalsamfundet.

  • Skolebesøg

    Vi arbejder igennem en struktureret indsats, hvor vi ønsker at lære de unge om værktøjer og viden fra elitesportsverdenen, som de kan bruge i hverdagen i og uden for skolen.

  • Bliv sponsor

    Som sponsor for AktiveUnge bliver din virksomhed en del af et stærk hold af samarbejdspartnere, som alle tager deres sociale ansvar alvorligt.

aktiveunge logo

AktiveUnge brænder for at styrke børn og unges selvforståelse, selvværd og selvtillid, kvaliteter og kompetencer som på den lange bane vil kunne komme erhvervslivet til gode.

De unge får redskaber og viden, som de ikke blot kan bruge her og nu men tage med sig ind i deres voksenliv.

Du kan følge vores arbejde nærmere og hjælpe med at sprede kendskabet til vores forening

Bliv en del af et spændende netværk

Det kan lyde som en kliche, men ikke desto mindre er det sandt; børn og unge er vores fremtid. Netop derfor mener vi, det er vigtig at gøre en ekstra indsats på børn- og ungeområdet.

Men gode intentioner er ikke nok- vi har brug for ressourcer, for at føre vores projekter ud i livet og nå vores mål. Som Sponsor for AktiveUnge.dk kan din virksomhed bidrage aktivt til lokalsamfundet gennem vores arbejde.

aktiveunge
Fedet restaurant takeaway
Handelsbanken sponsor
Smagsgiveriet sponsor aktiveunge
newsperi aktiveunge
Tømrermester Jesper Berg Sponsor
smarketing aktiveunge
enemærke aktiveunge
K9Company aktiveunge
kræmer aktiveunge
danskadmin aktiveunge
clean energy invest aktive unge
Alm Brand sponsor Aktiveunge
aktiveunge
aktiveunge
Smagsgiveriet

“Noget for noget”-konceptet

Når du handler hos Smagsgiveriet kan du vælge at donere 10% af dit køb til AktiveUnge.

Du skal blot aflevere din bon i butikkens sponsorkasse, og du har dermed støttet en god sag, der har til formål at gøre en forskel for børn og unge.

Smagsgiveriet