aktiveunge
  • Om Aktiveunge

    AktiveUnge gør unge aktive. Med tiden bliver de nemlig til aktive borgere, der kan være med til at gøre en forskel for lokalsamfundet.

  • Skolebesøg

    Vi arbejder igennem en struktureret indsats, hvor vi ønsker at lære de unge om værktøjer og viden fra elitesportsverdenen, som de kan bruge i hverdagen i og uden for skolen.

  • Bliv sponsor

    Som sponsor for AktiveUnge bliver din virksomhed en del af et stærk hold af samarbejdspartnere, som alle tager deres sociale ansvar alvorligt.

aktiveunge logo

AktiveUnge brænder for at styrke børn og unges selvforståelse, selvværd og selvtillid, kvaliteter og kompetencer som på den lange bane vil kunne komme erhvervslivet til gode.

De unge får redskaber og viden, som de ikke blot kan bruge her og nu men tage med sig ind i deres voksenliv.

Du kan følge vores arbejde nærmere og hjælpe med at sprede kendskabet til vores forening

Bliv en del af et spændende netværk

Det kan lyde som en kliche, men ikke desto mindre er det sandt; børn og unge er vores fremtid. Netop derfor mener vi, det er vigtig at gøre en ekstra indsats på børn- og ungeområdet.

Men gode intentioner er ikke nok- vi har brug for ressourcer, for at føre vores projekter ud i livet og nå vores mål. Som Sponsor for AktiveUnge.dk kan din virksomhed bidrage aktivt til lokalsamfundet gennem vores arbejde.

aktiveunge
Fedet restaurant takeaway
Handelsbanken sponsor
Smagsgiveriet sponsor aktiveunge
newsperi aktiveunge
Tømrermester Jesper Berg Sponsor
smarketing aktiveunge
enemærke aktiveunge
K9Company aktiveunge
kræmer aktiveunge
danskadmin aktiveunge
clean energy invest aktive unge
Alm Brand sponsor Aktiveunge
aktiveunge
aktiveunge
Smagsgiveriet

“Noget for noget”-konceptet

Når du handler hos Smagsgiveriet kan du vælge at donere 10% af dit køb til AktiveUnge.

Du skal blot aflevere din bon i butikkens sponsorkasse, og du har dermed støttet en god sag, der har til formål at gøre en forskel for børn og unge.

Smagsgiveriet